TØYEN UNLIMITED

NABOLAGSINKUBATOREN

På Tøyenhjørnet og i 1. etasje på K1 finner du vår Nabolagsinkubator - en kombinasjon av arbeidsplass, kunnskapssenter og et fellesskap for individer som satser på å bygge nabolaget nedenfra. Nabolagsinkubatoren skal spille en viktig rolle for de som går med en idé om hvordan egne erfarte utfordringer kan løses. For noen er nabolagsinkubatoren første trinn til etablering (og eventuelt utvikling) av egen samfunnsbedrift og påfølgende realisering av sosial gevinst og nye arbeidsplasser.

Nabolgsinkubatoren består av:

• Tøyen Unlimited: en uavhengig organisasjon som støtter ildsjeler med innovative ideer om hvordan sosiale utfordringer kan løses gjennom sosialt entreprenørskap og lokal forankring

• Sosiale entreprenører som kan vise til sosial effekt for området Tøyen/Grønland

• Individuelle medlemmer

En nabolagsinkubator er en kombinasjon av arbeidsplass, kunnskapssenter og et fellesskap for individer som satser på å bygge nabolaget nedenfra. Nabolagsinkubatoren skal samle ressurser og stemmer som ellers ikke blir hørt og sett. Tøyen Unlimited er initiert av Bydel Gamle Oslo som et av flere tiltak i Områdeløft Tøyen, men er i dag organisert som en selvstendig organisasjon i partnerskap med bydelen.

Nettside: 

http://www.toyenunlimited.no/

Tøyen_Unlimited.png

Klikk deg inn for å se de ulike aktørene og tilbudene som fins her. 

NEDENFRA
FELLES FILM
JOBBSØKERHJELPEN
SAMMEN OM EN JOBB
BYVERKSTEDET
WIDE INK
KULMIS SOCIAL ENTERPRISE
NYBY
ABLOOM
SCENEDELTA
BB STUDIOS
DEN ARABISKE SKOLE
T - TOWN
THE BRIDGE
BYDELSMØDRE
WORLD WIDE NARRATIVE
RAAMAAS BOLIG
HÅP KOMPETANSE
ELVIC KONGOLO
HAGECREW