TØYEN SPORTSKLUBB

Sportsklubben for Tøyenbeboerne - midt i hjertet av Oslo. 

FORMÅL: Tøyen Sportsklubb skal tilrettelegge for og organisere allsidige og varierte idretts- og kulturaktiviteter for barn, unge og voksne på Tøyen. Vi søker å skape inkluderingsarenaer som gir glede, mestring, tilhørighet og samhold. Vi tilbyr også leder- og frivilighetsopplæring for unge gjennom Tøyenakademiet. Vi samarbeider med skoler, barnehager, kommunale organisasjoner og andre til beste for Tøyens befolkning. Og ikke minst - vi heier på Tøyen!

Tøyen sportsklubb har kontor og faste aktiviteter her på huset.

For mer info om de ulike aktivitetene og påmelding/medlemskap sjekk deres nettside:  http://www.toyensportsklubb.no/idrettstilbud

Kontaktperson: 

Daglig leder: Sindre Andresen 

E-post: toyensportsklubb@gmail.com