TØYEN RETTSHJELP

Gratis rettshjelp Tøyen

Tirsdager fra 12:00 – 15:00 

I Aktivitetshuset K1s lokaler i Kolstadgata 1, i 2. etasje.

 

SAKSOMRÅDER VI KAN HJELPE DEG MED:

 

Husleierett

Arbeidsrett

Sosialrett

Trygderett

Gjeldsrett

Utlendingsrett

Familierett

Barnerett

Diskriminering

Vold og overgrep

Fengselsrett

 

 

Ta kontakt dersom du har et juridisk problem. 

Jusstudenter fra Jussbuss og JURK vil hjelpe deg.

 

Velkommen! Åpent for alle!

 

Prosjektet er støttet av Områdeløft Tøyen og Extrastiftelsen gjennom Redd Barna. 

 

Prosjektet er et samarbeid mellom de studentdrevne rettshjelpstiltakene JURK og Jussbuss, bydelens Senter for Flyktningekompetanse og integrering (SeFI) og deres «LINK-kontor» samt forskere fra OsloMet – storbyuniversitetet.

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
post@aktivitetshusetk1.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00