Siste innspurt i høstferien

Noen har høstferie denne uka!

Men vi jobber hardt med å ferdigstille Rapporten med stor R. Vi har jobba med den i flere måneder og endelig ser vi lyset i enden av tunnelen. Det er hovedsakelig en egen prosjektgruppe som har hatt ansvar for å undersøke, lete, analysere, intervjue, diskutere, tenke, planlegge og skrive. Men hele staben har bidratt med sine ulike perspektiver og innfallsvinkler - og nå opp mot tampen er det vår prosjektleder Tonje og utviklingsmedarbeider Eirill som kvalitetssikrer og fyller "tomrommene".

Rapporten sier mye om hva K1 har vært og er for alle våre gjester, hvordan vi jobber med samarbeid og samskaping gjennom flerbruk, og mest av alt: hva vi kan være i framtida for dere.

Vi gleder oss til å bli ferdige med skrivinga! Og ikke minst til å fortsette å drive K1 sammen med alle dere som gjør dette til en så levende og spennende del av nabolaget vårt.

Ps. Det er masse gode aktiviteter her også, selv om det er høstferie!

SISTE NYTT
ANDRE NYHETER