LAGs JUBILEUMSKONFERANSE- LA-KONFERANSEN 2017


I år markerer Latin-Amerikagruppene i Norge 40 år. Derfor blir årets LA-uke en jubileumskonferanse i Oslo 13.-15. oktober. Hold av helga! I løpet av konferansen vil vi se på tre dilemmaer på venstresida og forsøke å sette disse inn i en historisk kontekst. For å avslutte det hele inviterer vi til en heidundrande jubileumsfest! Du er invitert! Fredag 13. oktober starter vi med pubdebatt på SisteSang på Grønland klokka 18:30. Tema for pubdebatten er «kampen mot imperialisme». Se eget event for mer informasjon: https://www.facebook.com/events/713405032188034/ Lørdag 14.oktober blir den store konferansedagen. Konferansen vil ta sted i 1.etasje i Kolstadgata 1. Klokka 11:00 står tema «kampen om ressursene» for tur. Eduardo Gudynas, latinamerikansk tenker, økofilosof og professor i global rettferdighet o

g miljø, gir en innledning om hva utvinning av ikke-fornybare ressurser har betydd for utviklinga i Latin-Amerika. Deretter blir det debatt! Se eget event for mer informasjon: https://www.facebook.com/events/1711479972203744/ Klokka 14:30 blir det snakk om media og «kampen om sannheten». Hvilket ansvar har medier og informasjonsformidlere? Hvilke sannheter forteller de, og hva baseres disse sannhetene seg på? Hvilke interesser ligger bak de nyhetene vi leser? Og hvilke sannheter velger vi å tro på? Ángeles Diez, statsviter og sosiolog fra Universidad Complutense de Madrid, vil holde en innledning om hvordan medieindustrien fungerer og gi oss sin tolkning av den latinamerikanske «virkeligheten». Deretter blir det debatt! Se eget event for mer informasjon: https://www.facebook.com/events/534230560246383/ Lørdagskvelden er satt av til en skikkelig jubileumsfest! Se eget event for mer informasjon: https://www.facebook.com/events/135571560403150/

SISTE NYTT
ANDRE NYHETER