SCENEDELTA

Scenedelta is a performing art and theatre organization with different

activity groups working on local community development.

 

Kontakt: edvardmyska@hotmail.com

Forretningsidé: Foreningen SCENEDELTA – Teater og Folkehelse ble stiftet i 2016 for å styrke arbeidet med teater og helse i Norge og for å gi flere mulighet til å delta i teateraktivitet som en viktig del av folkehelsearbeidet. SCENEDELTA er en paraplyorganisasjon for ulike ressursgrupper som lager teaterframføringer i et folkehelseperspektiv.

Foreningen består i dag av fire grupper: Teater Vildenvei, som jobber for å fremme psykisk helse, en teatergruppe for ungdom med forskjellige utfordringer, og to grupper for flyktninger/innvandrere med integrering som mål. Alle gruppene jobber for å fremme folkehelse på ulike måter, men er spesielt rettet mot psykisk helse og generell helsefremming i form av identitetsbygging, ensomhetsforebygging, integrering, sosial trening, og personlig utvikling.

“Å legge til rette for deltakelse i sosialt fellesskap som gir opplevelse av tilhørighet og mestring er godt folkehelsearbeid.”

Sosialt mål: Gi personer med psykiske lidelser og problemer en opplevelse av tilhørighet, mestring og tro på seg selv. Vi skal legge til rette for deltakelse i sosialt fellesskap som gir opplevelse av tilhørighet og mestring.

Forskning, evaluering og lang erfaring fra arbeidet med Teater Vildenvei har vist at teater kan bidra til å styrke integrering, redusere ensomhet, bygge nettverk, skape dialog, styrke selvtilliten/selvfølelsen, og generelt sett bidra til at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser.

Kontakt: tlf. 95907969

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
post@aktivitetshusetk1.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00