SAMMEN OM EN JOBB

Sammen om en jobb er en frivillig organisasjon som driver et mentorprogram og norskkurs. Mentorprogrammet kobler unge motiverte jobbsøkere med innvandrerbakgrunn med eldre/pensjonister med lang erfaring fra norsk arbeidsliv. Målet er å gjøre veien til arbeidslivet kortere for jobbsøkerne, samtidig som det skapes et meningsfylt tilbud for eldre/pensjonister, hvor deres kompetanse videreføres. Programmet skaper verdifulle møter og relasjoner på tvers av kulturer og generasjoner, og bekjemper fordommer og stigmatisering. Vi jobber for et varmere, mer inkluderende samfunn, og et effektivt og fremtidsrettet arbeidsliv. 

 

Er du interessert i å delta enten som adept (jobbsøker), mentor, eller annen frivillig, så ikke nøl med å ta kontakt på kontakt@sammenomenjobb.no

Hjemmeside: www.sammenomenjobb.no

Facebook: https://www.facebook.com/Sammen-om-en-jobb-735789703286987/

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00