RAAMAAS BOLIG

A FEW WORDS ABOUT

Grunnet retningslinjer for betaling av renter finnes det i Norge en stor andel personer som holdes utenfor boligmarkedet. Internasjonalt finnes det flere ulike modeller for å løse dette problemet. En norsk modell er nå under utvikling. Storebrand ser markedsmuligheter i dette feltet og den sosiale entreprenøren Ramaas Bolig har i en tid jobbet med denne problemstillingen. Partene ser muligheter for synergier gjennom et samarbeid. Ramaas kjenner problemet fra innsiden, har stort nettverk i det aktuelle miljøet og i offentlige ordninger. I tillegg er Ramaas i dialog med miljøer innen tjenestedesign og lean innovasjon som kan bidra til kvalitetssikring av prosjektet.

VÅR HISTORIE 

Ramaas bolig er virksomhet med et sosialt anliggende knyttet til å gi boligmegling som bidrar til at folk kan skape bærekraftige bo-modeller, som tetter gapet mellom kommunale leieboliger og dagens private eie-/leiemarkedet i Norge. dette vil være nøklene til minke forskjeller. Ramaas bolig er Norges første fullstendig sharia-kompatibelt. Vi vil vær banebrytende i Norge på islamsk lån.
Ved å fokusere bare på bankaktiviteter som er i samsvar med islamsk lov, kan Ramaas bolig gjøre en betydelig og varig forskjell for muslimer over hele Norge, og hjelpe dem med å redde for sine families fremtid, kjøpe egne hjem, Uten å gå på kompromiss med deres tro. Islamisk bankvirksomhet opererer uten bruk av interesse og er basert på islamske finansprinsipper som kommer fra handel, entreprenørskap og risikodeling. Ramaas bolig har en dedikert Sharia Compliance Officer (SCO) og et panel av respekterte Sharia lærde, kalt Sharia Supervisory Committee (SSC), som fungerer som en uavhengig organ for å sikre at dets produkter og aktiviteter er i overensstemmelse med Sharia. Med et strategisk lokalisert kontorer i Norge, et høyt utdannet kontaktområde, automatisert telefonsentral, leverer Ramaas bolig kjøp av boliger til kunder. Ramaas Bolig er et samfunnsinteresse-selskap med base på Tøyen i Bydel Gamle Oslo. Ramaas hovedmålsetning er å løfte somalisk befolkning ut av fattigdom og sosialt stigma. Selskapet anser tilgang på boligmarkedet som et viktig ledd i dette.

+4746655005

post@ramaasbolig.no

www.ramaasbolig.no

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
post@aktivitetshusetk1.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00