OMRÅDELØFTET

Områdeløft Tøyen er et områdeprogram som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende. Nå er Grønland også inkludert i det nye områdeløftet.

 

Ta mer enn gjerne kontakt med oss på K1, telefon eller mail hvis du har spørsmål eller innspill til områdeløftet!

 

Programkontoret lyser jevnlig ut aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd som befolkningen kan søke på. 

Lenker til søknadsskjema vil legges ut her når midler lyses ut: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/tilskudd-legater-og-stipend/#!c%7Cdistrict_1663

 

Følg Områdeløft Grønland og Tøyen på Facebook: https://www.facebook.com/LoftGronlandToyen/

 

For utfyllende informasjon, se våre hjemmesider hos Oslo kommune:

Tøyen: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/toyensatsingen/omradeloft-toyen/

Grønland: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/slik-bygger-vi-oslo/omradeloft-gronland/

HEI! VI JOBBER VED OMRÅDELØFTET, VELKOMMEN!
Prosjektkoordinator
Silje Gitlestad
414 44 305
silje.gitlestad@bgo.oslo.kommune.no
Programleder
Kjersti Grut
982 36 595
kjersti.grut@bgo.oslo.kommune.no
Prosjektkoordinator
Leo Rygnestad
476 11 991
leo.rygnestad@bgo.oslo.kommune.no
Sosialt entreprenørskap og innovasjon
Sarah Prosser
990 13 403
sarah.prosser@bgo.oslo.kommune.no
IMG_6504.JPG
Kommunikasjonsrådgiver
Lisbeth Meidell 
47253693
Lisbeth.meidell@bgo.oslo.kommune.no
Spesialkonsulent