OSLOS NØKKELUNGDOM

Oslos Nøkkelungdom er et tiltak for ungdommer med flyktning- eller asylbakgrunn. Det innebærer et kompetanse- og aktivitetsprogram som skal forberede dem i rollen som Oslos Nøkkelungdom; en mentor og rollemodell for andre ungdommer i sitt miljø.

Kontakt: kontakt@nokkelungdom.no

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
post@aktivitetshusetk1.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00