NEDENFRA

Nedenfra er et sosialt foretak som tilbyr tjenester innen medvirkning og byutvikling med fokus på bolig og kultur.

Nedenfras formål er å bidra til en åpnere og mere demokratisk by og byutvikling.
Nedenfra tilbyr tjenester i alle faser fra ideutvikling via prosessdesign og gjennomføring til evaluering og rapportering. Verktøyene er samskaping, medvirkning, deltakelse og involvering.

Nedenfra er støttet av og tilknyttet Tøyen Unlimited.

Kontakt: ole@nedenfra.org

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00