NEDENFRA

Nedenfra er et sosialt foretak som tilbyr tjenester innen medvirkning og byutvikling med fokus på bolig og kultur.

Nedenfras formål er å bidra til en åpnere og mere demokratisk by og byutvikling.
Nedenfra tilbyr tjenester i alle faser fra ideutvikling via prosessdesign og gjennomføring til evaluering og rapportering. Verktøyene er samskaping, medvirkning, deltakelse og involvering.

Nedenfra er støttet av og tilknyttet Tøyen Unlimited.

Kontakt: ole@nedenfra.org