MUSIKKBRYGGERIET

Trenger du et sted å jobbe med din musikk? Du er hjertelig velkommen til Musikkbryggeriet

Vi skal bidra til økt mangfold i musikkbransjen på Tøyen og i Norge. Vi skal gjøre det enklere bransjen å ta mer inkluderende valg.

Vårt formål er å senke barrierene for samarbeid mellom etablert norsk musikkbransje og musikere med utenlandsk bakgrunn, samt hjelpe unge musikere med ulik bakgrunn til å ha like muligheter. 

Vi gjør dette gjennom personlig oppfølging, arbeidsplass på Tøyen og et musikkmiljø hvor musikere hjelper hverandre.

Musikkbryggeriet er en nystartet forening på Tøyen. Vi jobber som en sosial entreprenør og samarbeider med ulike offentlige og frivillige ungdomstiltak (ungdomsklubber osv.). I tillegg tilknytter vi oss diverse musikere eller musikkorganisasjoner som bidrar på ulike måter med å realisere Musikkbryggeriets formål.

musikkbryggeriet@gmail.com

https://www.instagram.com/musikkbryggeriet/

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
post@aktivitetshusetk1.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00