LINK-KONTORET

VELKOMMEN TIL LINK-KONTORET!

Vi holder til i 2. etasje på K1 og kan hjelpe deg med: 

Informasjon om ulike tilbud, tiltak og tjenester i bydelen.

Informasjon omulike tilbud, tiltak og tjenester hos organisasjoner eller andre steder. 

Skrive klagebrev eller andre brev.

Tolke/oversette/forklare vanskelige brev, avslag og vedtak fra offentlige instanser m.m.

Vi snakker somali, arabisk, tigrinja, engelsk og norsk!

Link-kontoret er åpent for alle!

Kontoret betjenes av ansatte på SeFI i Gamle Oslo.

Kontakt: Husein Awadnur på tlf. 469 33 340 hvis du har spørsmål. 

ÅPNINGSTIDER 
HEI! VI JOBBER PÅ LINK-KONTORET, VELKOMMEN!
AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
post@aktivitetshusetk1.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00