AKTIVITETSHUSET K1

Her finner du:

•K1-klubben: fritidsklubb for barn og unge

•Lagerrom som brukes av mange ulike aktører

Her finner du:

•kontorfellesskap for både sosiale entreprenører, bydelstjenester og organisasjoner.

•Tuben: møterom

Her finner du:

•Aktivitetsrommene Astronauten, Munch og Durdur

•Møterommene Jason og Husmann

•Kontorer til Tøyen Unlimited og Kulmis Social Enterprice

K1 - ETASJER-OKT195.png

Her finner du:

•Tøyenhjørnet - husets informasjon- og kontaktpunkt. Resepsjonen og co-workingspace til Tøyen Unlimited

•Parken: Vår storsal og åpne rom for alle og enhver

•Kontorer til K1stab, Tøyen Frivilligsentral, Områdeløft og Jobbsøkerhjelpen