HÅP KOMPETANSE

Håp kompetanse ønsker å bedre hverdagen for barn gjennom å fange opp det barn av innvandrerforeldre  finner utfordrende enten på skolen eller i hjemmet. Barn opplever ofte en konflikt mellom ulike kulturer, noe som også kan påvirke deres selvbilde og tilhørighet til begge kulturer.Fremtiden begynner med barn og hvert barns fremtid begynner med et trygt hjem og en god oppvekst. Likevel er det mange barn som mangler grunnleggende trygghet derfor ønsker Håp kompetanse å kurse innvandrer foreldre i relasjons bygging for å støtte , styrke og gi disse foreldrene nye verktøy slik at de skal mestre hverdagen. Målgruppen er barn, unge og voksne.

 

Kontakt: faisawarsame2111@gmail.com

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00