FELLES FILM

Felles Film AS er en sosial entreprenør med to fulltidsansatte og en praktikant. Vårt mål er å bruke historiefortelling som verktøy for å fremme inspirerende historier, skape stolthet og engasjement og redusere ensomhet og stigmatisering blant utsatte grupper i samfunnet. Dette gjør vi både gjennom egne prosjekter og oppdragsfilm.

 

Vi treffer våre kunder og samarbeidspartnere stort sett gjennom nettverk, seminarer o.l. Det er også en del som tar kontakt med oss for å kjøpe tjenester eller fortelle om noe de vil ha hjelp til å få produsert film om. Som en del av vårt sosiale engasjement holder vi kurs og veileder ungdommer og unge voksne som vil inn i film- og tv-bransjen.

 

www.fellesfilm.no 

vår facebook her!

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00