DRØMMEFANGER

Drømmefanger er et gratistilbud til barn og unge i Oslo som ønsker å danse urbane stiler

Drømmefanger er et treårig prosjekt som benytter seg av urban kultur og kunst som metode i sosialt arbeid med barn og unge. Dans kan være veien til sosial deltakelse, inkludering og samhold.

Målet er at aktivitetene skal nå bredt og på tvers av etniske, religiøse, sosio-økonomiske og geografiske skillelinjer. Prosjektet er hovedsakelig rettet mot barn i grunnskolealder (1.-10. trinn).

Drømmefangerprosjektet har sin opprinnelse hos danser Huyen Huynh og er basert på hennes erfaringer med å innvandre til Norge som ung og finne sin plass i det urbane miljøet. Huynh er grunnlegger av Circle Dance Academy og Oslo Hip Hop Klubb og er svært aktiv innen det frivillige miljøet i Norges Danseforbund.

Drømmefangers prosjektkoordinator er Thomas Prestø, som også er kunstnerisk leder i Tabanka Dance Ensemble, har ledet African Youth in Norway samt vært rasismespesialist i både Antirasistisk Senter og Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering.

Høsten 2017 settes det opp timer på og Kulturhuset K1 på Tøyen og Veitvet. Prosjektteamet og dyktige instruktører vil sammen tilrettelegge for trygge, sosiale og utviklende dansemiljøer som lar unge føle mestring, samhold og tilhørighet på tvers av kulturelle, økonomiske og geografiske grenser.

Gratis hiphop- og breaketrening til barn og unge 1.-10.-klasse i Oslo med profesjonelle instruktører. Prosjektet drives av Norges Danseforbund.

Kontakt: www.drommefanger.com