BYVERKSTEDET

• Etablert på Tøyen i 2013

• Arbeider tverrfaglig med prosjekter innen håndverk, design, arkitektur og byutvikling

• Har hatt daglig drift siden høsten 2015 med prosjektleder i 100 % stilling

• Har et styre, fagutdannede verksmestere, et Advisory Board med et ungdomsråd og en rekke frivillige

• Del av Tøyen Unlimited som er et nettverk for sosialt entreprenørskap

• Tilbyr gratis workshops og aktiviteter i nærmiljøet

• Gjør oppdrag for offentlige og private aktører, innen kreative workshops, bygging av byromsinstallasjoner og medvirkningsprosesser 

 

ByVerkstedet er en ideell organisasjon som arrangerer kreative workshops innen snekring, håndverk og sykkelmekking. Vi arbeider for at så mange som mulig, og spesielt barn og unge, skal få oppleve skaperglede og mestring gjennom kreativt arbeid.

 

Med oss har vi et fantastisk team av verksmestere. Med ulike kompetanser innen håndverk, blander de tradisjon med nye ideer. Alle våre verksmestere er trygge voksne som liker å jobbe med mennesker. Store deler av ByVerkstedet sin virksomhet er basert på frivillig arbeid. Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon eller vil delta som frivillig!

Kontaktinfo: Prosjektkoordinator Ida Skjefstad

Mobil: 95123074

Mail: ida@byverkstedet.no 

Hjemmside: http://byverkstedet.no

Facebook: https://www.facebook.com/byverkstedet/

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00