BYDELSMØDRE

Bydelsmødre er et franchise-konsept fra Danmark, og innebærer mobilisering av kvinner med minoritetsbakgrunn til frivillig innsats i sin bydel gjennom fire faser. I hver bydel igangsettes det en grunnutdannelse bestående av 17 moduler rundt bydelens arbeid i relasjon til barn, ungdom, skole, helse, familie og samfunn. I tillegg til disse temaene, lærer kvinnene om bydelsmødrenes egne metoder for gode samtaler, hvordan ta vare på seg selv, selvhjelp m.m. Etter bestått grunnutdannelse, får kvinnene diplom og bidrar frivillig som bydelsmødre i sin bydel.

Bydelsmødre er kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn, som gjør en frivillig innsats i lokalområdet for å støtte kvinner, som ofte er isolerte og som andre har vanskeligheter med å nå. Bydelsmødre lytter, formidler viktig informasjon og bygger bro mellom kvinnene og bydelens tjenesteområder. De kan kvinnenes morsmål, bor i samme område og kan møte kvinnene i uformelle situasjoner.

Bydelsmødre Norge startet i 2016, og fikk sine første 18 bydelsmødre i bydel Alna i desember 2016. I 2017 er det igangsatt grunnutdannelse i bydel Grorud og bydel Stovner. Bydelsmødres landsorganisasjon er del av nabolagsinkubatoren i Aktivitetshuset K1


- Bydelsmødre er frivillige kvinner, som støtter andre kvinner til å styrke seg selv, deres barn og familier. 

- Bydelsmødre er aktive og har et stort lokalt nettverk. 

-Bydelsmødrene har gjennomgått og bestått en bydelsmor utdannelse. 
I utdannelsen undervises det blant annet om barns utvikling, helse, kost og det norske samfunn. 

Hva gjør Bydelsmødre?

-Bydelsmødre snakker med kvinner i nærmiljøet om de emner og problemer, som kvinnene er opptatt av. Det kan være barneoppdragelse, mosjon, kosthold eller fritid. 

-Bydelsmødre støtter kvinner. 

-Bydelsmødre bygger bro mellom kvinnene og lokalsamfunnet. 

-Bydelsmødre kan for eksempel fortelle om frivillige aktiviteter og kommunenes tilbud. de kan hjelpe til med å oversette brev eller være med på møter i kommunen, på skoler eller barnehager. 

- Bydelsmødrene arrangerer ulike aktiviteter i lokalmiljøet, som trening, festivaler, temamøter, familiesamlinger og mye mer. 

Slik blir du bydelsmor!


Ta kontakt med Nasreen Begum
Telefonnummer og tidspunkt for tilgjengelighet står på hjemmesiden: www.bydelsmor.no

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00