BRØDRENE LØVEHJERTE

Hva er Brødrene Løvehjerte?

Brødrene løvehjertet er en frivilligbasert gruppe, som har intensjon om å skape en sterk og solid plattform for barn og unge fra Bydel Gamle Oslo. Ungdommene som er med er ungdommer fra Jordal ungdomsskole og deres alder er fra 13-15 år. Gruppens hovedfokus er å gi unge gutter et bedre forhold til utdanning, dette gjennom lesing.

 

Hva er formålet?

Formålet er å gi gutter med minoritetsbakgrunn et godt forhold til lesing, utdanning og det norske samfunnet. Bevisstgjøre dem på deres flerkulturelle identitet og styrke den, sånn at de kan betrakte seg selv og sin bakgrunn som en ressurs istedenfor en byrde.

 

Grunnen til at lesing er hovedfokus i denne gruppen er, fordi lesing er nøkkelen til akademisk suksess. Man må kunne lese bra for å kunne mestre norsk, matte, engelsk osv. For å få økt ordforråd trenger man å lese, for å kunne snakke klarere og mer formelt trenger man et solid ordforråd.

 

Det andre formålet er å gi unge gutter en signifikant andre. Å gi dem voksne ressurspersoner, som de kan bygge solide relasjoner til, uten å føle at de blir dømt. Vi ønsker å lære dem gode verdier, som de kan ta med seg videre og som de kan vokse på.

I Brødrene Løvehjerte setter vi fellesskap og samarbeid høyt. Vi vinner sammen og vi taper sammen.

Vi ønsker å skape tilhørighet, en positiv tilhørighet som gir følelsen av stolthet. Guttene i gruppen er jevnaldrende, så vi ser på gruppen som evigvarende holdningskampanje. Hos er det rom for alt og alle, så lenge det ikke går på bekostning av andres verdier.

 

Brødrene Løvehjerte ble grunnlagt i april 2018. Gruppen hadde 10 uker med samlinger før sommerferien, og startet opp igjen i høst.

 

Hvem står bak gruppen?

Den er grunnlagt av Afnan Ahmed, som jobber på en ungdomsskole i Oslo sentrum. Afnan er en pedagog student i Oslo og startet gruppen som en desperat løsning på det hun som et stort samfunnsproblem. Unge minoritetsgutter, det er ikke de som er problemet, langt ifra. Problemet er marginaliseringen av denne gruppen, deres utfordringer som ikke ble tatt på alvor, lokalt og nasjonalt, og deres sårbarhet som ble uhørt. Selv om mange av dem klart og tydelig signaliserer et rop om hjelp.

 

Sammen med Afnan, så var det hennes venninne Sheima Ali som studerer spesialpedagogikk på Universitet i Oslo. I høst har Selma Hashi også vært en del av gruppen.

 

Hva har vi oppnådd?

Vi har først og fremst oppnådd et fast oppmøtet av ungdommer, en sammnsveiset gjeng og unge gutter som kan være i utsatte grupper. Vi har sett dem gå fra å putte hode i en bok kun for å være der, til at de møter opp, finner boka si og setter seg og leser uten å få beskjeder fra oss. Vi har hatt gutter som har spurt om vi kan bruke mer tid på å lese, fordi lesing har gått fra å være kjedelig og noe de gjør i skoletiden, til noe de gjør frivillig og i fellesskapet. Så Brødrene Løvehjerte har vært en motivasjon og økt lesegleden.

 

Vi har observert store atferdsforskjeller, foreldrene til ungdommene har fortalt oss at de har sett endringer i deres atferd og deres forhold til skolen.

 

Ungdommene har blitt mer komfortable med å lese, og fått selvtilliten til å delta i diskusjoner på skolen. Noen av guttene kunne også fortelle at de hadde gått opp i norsk karakterer.

 

Vi er mer stolte over de målene som ikke kan måles i form av karakterer. Vi er stolte over de relasjonene vi har bygd med ungdommene, ikke bare de som er i gruppen. Men, den tilliten og det omdømmet vi frivillige fra Brødrene Løvehjerte har fått hos ungdommer på Tøyen er uvurderlig.

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
post@aktivitetshusetk1.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00