IMG_6006.JPG

BAKBOX

Bakbox er forbeholdt for interne beboere ved Aktivitetshuset K1

 

Her er det mulighet til å låne portabel projektor etter avtale med K1 stab. 

 

Kapasitet under Koronapandemien: 3 personer

Kapasitet: 8 personer