ABLOOM

Ablooms motto er enkel: Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt!

Samtidig krever veien dit langt og målrettet arbeid. Gjennom vår filmfestival jobber organisasjonen for å integrere barn og unge med funksjonsevne og resten av befolkningen. Visjonen er å framheve gode og likeverdige muligheter for alle, og festivalen skal være en hyggelig og informativ møteplass. Abloom jobber også som organisasjon og har - gjennom våre seks år med aktivitet - kommet i kontakt med stadig flere personer med minoritetsspråklig bakgrunn (flyktninger, funksjonshemmede, barnefamilier). 

Via opplysningsarbeid har Abloom så langt nådd ut til omlag 10 000 personer i målgruppen.

 

Nettside: http://www.abloom.no/

Kontakt: Faridah 46341945

AKTIVITETSHUSET K1
KOLSTADGATA 1, 0652 OSLO
 
KONTAKT OSS PÅ: 
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
TØYENHJØRNET
TLF: 480 59 297
 
BETJENT ÅPNINGSTID RESEPSJON:
mandag - fredag 09.00 - 21.00