SNARVEIER
VELKOMMEN TIL AKTIVITETSHUSET K1.
På denne siden kan du lese om hva Aktivitetshuset K1 er, hvem som er her og hva du kan bruke huset til. 
Aktivitetshuset K1 (også bare kalt «K1») er en åpen møteplass for beboere i nabolaget på Tøyen. 
Hovedmålet for huset er at det skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter for hele befolkningen på Tøyen, der tilbud til barn og unge har en særlig prioritet.
SISTE NYTT
OM HUSET VÅRT

Aktivitetshuset K1 har vokst fram som et ønske fra befolkningen, lokale politikere og bydelens tjenester og blitt realisert gjennom «Områdeløftet» på Tøyen.

 

Områdeløftet er en flerårig statlig og kommunal satsning, som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt og inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende. Det er Oslo kommune – Bydel Gamle Oslo som står ansvarlige for driften av 

aktivitetshuset.

 

Aktivitetshuset skal bidra til at Tøyen blir et mer inkluderende nabolag med et godt samhold og engasjement blant befolkningen. Konseptet om sambruk og samskapning står sentralt og ligger som en grunnforutsetning for all virksomhet i huset. Aktivitetene skal 

fremme folkehelse og virke forebyggende.

 

Huset har en liten stab som sørger for daglig drift, informasjon, utlån av lokaler og innehar en koordinerende rolle for husets innhold og tilbud.

 

Aktivitetene som fyller huset leveres blant annet av:

•Lokale lag, foreninger, organisasjoner og frivillighet

•Sosiale entreprenører og beboer – / nabolagsinitiativer

•Tiltak, tjenester og områdeløftprosjekter forankret i bydelens tjenestelinje 

•Private, kommersielle og eksterne aktører 

•Gjester og besøkende fra fjern og nær

 

Huset har både «faste beboere» som har kontorplass og/eller driver et fast aktivitetstilbud og aktører som låner lokaler på fortløpende basis.

 

K1-staben tar gladelig i mot alle initiativer som bygger opp under de overordnede målene for Områdeløftet og Aktivitetshuset K1.

HVA FINNER DU I AKTIVITETSHUSET K1?

Kjelleren:

Her finner du:

K1 klubben: ungdomsklubb

Lagerrom som brukes av mange ulike aktører

1. etasje:

Her finner du:

Tøyenhjørnet: husets informasjons- og kontaktpunkt, med resepsjon og coworkingspace for Tøyen Unlimited-medlemmer

Kontorer for noen av våre faste aktører

Parken: vår storsal og åpne rom for alle og enhver

•Bakbox: møterom

 

2. etasje:

Her finner du:

•Durdur, Astronauten og Munch: aktivitetsrom i ulike størrelser

Jason: konferanse- og kursrom

Husmann: møterom

Kontorer for noen av våre faste aktører

Sosiale soner

Drop-in tjenestetilbud

 

3. etasje:

Her finner du:

kontorfellesskap for både sosiale entreprenører, bydelstjenester og organisasjoner.

Kulmis sygruppe

Tuben: møterom

 

Se fanen «LÅNE ROM» for oversikt over de ulike rommene som er til utlån, leiebetingelser og priser.